Skattefrie diæter

Skattefrie kontanter - 51548

Viden om - skat og moms: Skattefrie diæter Annie BaareDirector, Skat Diæter er penge, der udbetales til dækning af udgifter til kost, logi og småfornødenheder i forbindelse med rejser for en arbejdsgiver. Diæter kan udbetales skattefrit, når visse betingelser er opfyldt. Opfyldes betingelserne ikke, skal der betales skat af diæterne på samme måde som af løn. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler godtgørelser, selvom betingelserne er opfyldt, kan medarbejderen på sin selvangivelse foretage fradrag med tilsvarende satser, dog max.

Hvem kan du give skattefrie gaver og under hvilke vilkår?

Overskrider din virksomhed grænserne, kan det få økonomiske konsekvenser. I juli blev hvidvasklovens regler for kontantbetaling strammet, og det har betydet en halvering af det beløb, som danske virksomheder må modtage for sine varer eller ydelser pr. kontanter. For alle danske erhvervsdrivende gælder reglen nu, at de ikke må modtage kontantbetalinger på mere end

Skattefrie kontanter regler - 34931

Mest læste

Søg Skattefri gaver — sådan undgår man, at modtageren får skattesmæk Reglerne foran hvornår du kan give skattefri gaver mellem dig, din ægtefælle, dine børn, svigerbørn, søskende eller medarbejdere giver ofte anledning til misforståelser. Det kan bevirke et utilsigtet skattesmæk til modtageren af din gave. Læs her, hvordan man overholder reglerne og beløbsgrænserne for skattefri gaver.

Print eller del

Forklaringer Der er afgivet forklaringer af sagsøgeren og UT. Sagsøgeren har forklaret, at hun er født og opvokset på Hun tog folkeskolens 9. Hun gik derefter to år på

Comments