Køb og finansiering af kolonihaver

Finansiere dette mesteren

USA's udenrigsminister Mike Pompeo udtalte den USA's skridt er i modstrid med international lov. Washington kan ikke annullere FN-resolutioner om international lov. Nabil Abu Rudeinah, palæstinenser. Udtalelsen kommer i rækken af Trump-regeringens initiativer i de seneste to år til støtte for Israel, skriver magasinet The Economist. Det seneste skridt med at anerkende Israels bosættelser sker i øvrigt strid med resolution fra FN's Sikkerhedsråd, der blev vedtaget i og underskrevet af USA, mener den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas' talsmand Nabil Abu Rudeinah. I resolutionen hedder det videre, at bosættelserne "må anses" at være i strid med den fjerde Genève-konvention, der handler om, at en besættelsesmagt ikke må deportere eller overføre dele af sin egen civile befolkning til det område, den besætter. Israel begyndte at oprette bosættelserne efter at have erobret arabisk territorium under Seksdageskrigen i

Mest læste

Såfremt du er en underretningspligtig virksomhed eller hoved i medfør af hvidvaskloven, kan man via denne side foretage underretning indtil Hvidvasksekretariatet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk plus International Kriminalitet om mistanke om hvidvaskning eller finansiering af terrorisme. For at foretage underretning om hvidvask, skal din virksomhed eller myndighed først registreres hvordan organisation. Efter godkendelse kan du oprette dig som bruger tilknyttet organisationen. Er du borger uden tilknytning til aldeles organisation, kan du oprette dig hvordan bruger uden organisation. Registrer dig hvordan bruger    Registrer dig som organisation    Underret hvidvask. For alle henvendelser henvises til Hvidvasksekretariatets email: fiu politi. Telefontid: Mandag

Hvad er hvidvask?

Vestjysk Bank er som alle andre pengeinstitutter i Danmark underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte plus finansiering af terrorisme. Begrebet hvidvask dækker over handlinger, der har til sigte at skjule penge, som stammer siden en ulovlig kilde - det vil sige fra socialt bedrageri eller øvrig økonomisk kriminalitet. De ansatte i Vestjysk Bank er forpligtet til at fejluddanne sig og holde sig opdateret omkring, hvordan man opdager hvidvask. Lovgivningen stiller krav om, at vi kender vores kunder. Kend-din-kunde princippet omfatter blandt andet, at vi:.

Verdens fattige skal finansiere Danmarks klimabistand | Arbejderen

Verdens fattigste lande skal selv betale foran den klimabistand, som regeringen har lovbefalet sig til at give til ulandene. Regeringen lægger i sit udspil Regeringens udviklingspolitiske prioriteter op til at fordoble Danmarks klima- og miljøbistand til de fattige lande — med i alt millioner kroner. Hvis ikke vi sikrer, at klimahjælpen til de fattige lande kommer fra nye midler, så lader vi jo bare ulandene selv betale foran den klimakrise, som vi har skabt. Lars Koch, Mellemfolkeligt Samvirke. Men regeringen vil tage langt størstedelen af pengene fra ulandsbistanden. Regeringen vil tilføre millioner kroner. Resten af de pengene — millioner — bliver taget fra ulandsbistanden. Hvis vi tager pengene fra ulandsbistanden, betyder det færre penge til at bekæmpe fattigdom og sikre uddannelse plus sundhed i de fattige lande. Det er beskæmmende, hvis den socialdemokratiske kabinet fortsætter tidligere regeringers fiflen med tallene for at undgå at give yderligere i bistand til verdens fattigste havne, siger politisk chef hos Mellemfolkeligt Samvirke Lars Koch til Arbejderen.

Comments