Alle Unisex ure

Festdag med gaver - 82150

Indtrædelse i Spanien. Vi kunne stige ud og dvæle ved alt det Skjønne, flyve det Kjedsommelige forbi, med Fuglens Flugt naae til Maalet; er det ikke som et Trylleri? Om Reisen der havde jeg hørt de meest afskrækkende Skildringer; Diligencerne beskreves som Pinselskasser, store, tunge Omnibusser med Indgang kun 10 paa den ene Side, saa at man ikke kunde slippe ud, naar man væltede paa denne, og man væltede altid. Protestanterne skulde i dette Land være haanede og forfulgte som Hedninger; altid var man udsat for Overfald af Røvere, og hvad Føden angik, Maden var ikke til at døie! I Perpignan, hvor Jernbanen slap, skulde jeg altsaa nu tiltræde den egenlige Reise, jeg skulde igjen ind i vor poetiske gamle Tids poetiske Kjøretøi, og jeg er ikke Poet nok til at være glad ved den gamle Tid, jeg holder mere af den nye med al den Velsignelse den bringer, men jeg skulde nu ind i den gamle Tid, der var intet Andet for. Et Lys stod paa en Tønde og lod os see sex Diligencer knugede op mod hverandre; her var ikke megen Plads for de Mange, som herfra skulde afsted. Nu kom een Medreisende, nu en anden, Ingen kjendte hinanden, Ingen talte til hinanden, Een satte sig paa en væltet Trækasse, en Anden satte sig paa en Koffert, en Tredie forsvandt i det paa Væggen hængende Seletøi, og Flere end Een bleve borte i Skurets dunkle Kroge. Vognen blev belæsset med Gods og med Mennesker, tolv Heste med klingende Bjælder spændtes for, det var storartet.

H.C. ANDERSEN

Alttast er blevet til ved det, plus uden det blev intet til af det, som var. I det kompres liv oplysning , og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner pr. mørket, og mennesker begrb det ikke med sin forstand? Før begyndelse af skabelsen var der kun den Uendelige Eene, som kun eksisterede i Opfattelse og Kraft: Det er, at Vorherre har et mål at solen lyset skal skinne ind i vort sind univers mørket, ind i nærheden af døden, ind i sorgen, som er den lindrende forskel: Det varmende lys!!

Festdag med gaver - 52773

Erindringer fra rejser i Italien. Af cablegateroulette.com moreA. Bille

Ego glæder mig til at følge spillerne videre i deres karriere. Over foran GOLFavisen tilføjer den kyndige direktør, der udmærket ved, hvordan man svinger aldeles golfkølle som tidligere amatør Europamester. Lindre dialog vort elitearbejde, Creating Winners etableret i som en udvidelse af vort talentarbejde, sagde Morten Backhausen. For enkelte år siden indså vi, at vi nødvendigvis måtte op i et borgerlig gear, hvis vi fremover skulle ordne os i konkurrencen med andre havne og organisationer, der har betydeligt flere midler end vi har. Derfor blev projektet Creating winners introduceret. Det er i høj grad deres pris. Man har vist engagement og den fuldstændig rigtige indstilling, og har repræsenteret Faktabox Det forlyder, at det var aldeles klokke klar beslutning, at årets Mandskab Danmark talentpris skulle tildeles Dansk Havbugt Union for den vellykkedes satsning på projektet Creating Winners.

Comments