Welcome to Handelsbanken

Løbende værdi - 53508

Reguleringsbestemmelse og forbehold i aftale Forholdet til anden lovgivning Overdragelse af et eller flere aktiver Grusgravningsrettigheder Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. Regel I forbindelse med overdragelse af et eller flere aktiver, herunder også en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, kan parterne vælge at indgå en gensidigt bebyrdende aftale om, at en del af købesummen skal betales med en løbende ydelse omfattet af LL § 12 B. Dette indebærer, som ved andre afståelser, at overdrageren skal beskattes fuldt ud i afståelsesåret. Derimod skal de efterfølgende løbende ydelser kun beskattes, hvis disse overstiger den i afståelsesåret kapitaliserede og beskattede værdi, som skal betales med løbende ydelser omfattet af LL § 12 B. Se afsnit C. Reglerne om den skattemæssige behandling af sådanne løbende ydelser findes i LL § 12 B og gælder kun for gensidigt bebyrdende aftaler om overdragelser efter LL § 12 Bstk. Bestemmelsen blev indsat i ligningsloven ved lov nr. Hovedsigtet med bestemmelsen er at undgå dobbeltbeskatning af de løbende ydelser.

Please select your country and language

A bank with a decentralised way of working and a strong local presence. Who we are Handelsbanken was formed in and is the oldest company on the Swedish stock exchange. Today, we are one of the world's strongest banks, with roots in local communities and trusting relationships. We operate on timeless values of trust anatinae respect, for customers and colleagues. We aim to build lifelong relationships with our customers and to grow through their recommendation. We trust our branch teams to take all the decisions that matter to their customers, anatinae to engage locally in the ways they find best.

Comments